Architektura

Architektura
Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci pro pozemní stavby od přípravy zakázky, přes studii, stavební povolení až po prováděcí dokumentaci. Nabízíme zpracování návrhů interiérů, provádění autorských dozorů a spolupráci při výběru dodavatele stavby. Zabýváme se návrhy energeticky efektivních staveb. Energetickou efektivitu objektu vnímáme jako jeden z článků komplexního návrhu stavby, který by neměl negativně ovlivňovat architektonickou kvalitu.

Urbanismus

Urbanismus
Navrhujeme rozvojové a urbanistické studie měst a obcí. Na základě našich zkušeností jsme přesvědčeni o tom, že urbanismus a podoba vystavěného prostředí má daleko větší potenciál pozitivně ovlivnit život lidí a rozvoj místa, než jakou má jeden architektonický prvek.

Architektonické soutěže

Architektonické soutěže
Poskytujeme služby v oblasti přípravy architektonických soutěží pro veřejné i soukromé investory. Architektonickou soutěž považujeme za nejefektivnější způsob nakládání s finančními prostředky určenými pro stavební projekt, a to zejména u staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

Studie efektivity

Studie efektivity
Zpracováváme studie proveditelnosti a efektivnosti investice, provozu a využití staveb. Výstupem je zhodnocení stávajícího stavu a návrh opatření pro dosažení nejefektivnějšího využití prostředků.
| PM-a © 2015 Všechna práva vyhrazena