zpět

Urbanistická studie Vacov

Studie: 2023
  • bydlení
  • novostavba

Projekt urbanistické studie ve Vacově je zpracován jako vize rozvoje části obce v horizontu několika desítek let, v které se klade důraz na kvalitní bydlení a veřejný prostor.


Řešené území se nachází na jihozápadním kraji obce Vacov. Ze západní a severozápadní strany je území lemováno silniční komunikací. Z jižní strany tvoří hranici lokality budovy původně zemědělsko-technického charakteru. Na jihozápadní straně vede úzká místní komunikace. Z východní a severovýchodní strany je zástavba bytových a rodinných domů, která pokračuje až do centra obce.
 
Návrh reaguje na stávající zástavbu, jednotlivé nové hmoty posouvá a natáčí tak, aby vznikly kvalitní ulice a veřejné prostory se zelení. Navrhované objekty vycházejí z měřítkového a hmotového řešení okolních objektů; půdorysy obdélníkového tvaru, sedlová střecha tradičního sklonu.

Velikost bytových domů, jejich umístění a orientace vycházejí z měřítka okolních staveb a z cíle vytvořit jak kvalitní veřejné prostředí, tak i samotné objekty. Nové bydlení nabízí kvalitní prostředí pro stávající obyvatele okolních objektů a stejně tak i pro nově navržené.

V rámci urbanistické studie je definována podlažnost objektů. U objektu D jsou tři nadzemní podlaží, plnohodnotné podzemní podlaží, a obytné podkroví. Ostatní bytové domy jsou navrženy jako třípodlažní, částečně podsklepené dle průběhu terénu. Každý z bytových domů má navrženy soukromé předzahrádky, které budou využívány obyvateli bytů k nim přiřazeným.
 

PM-a © 2023 Všechna práva vyhrazena